It Simke Kloostermanlien

Simke Kloostermanlien

It Lien, zo heet het officieel.  It Lien (Het Leen) is een stichting die na het overlijden van de schrijfster in 1938 het leven werd geroepen. De man van het eerste uur was dominee Ate Wumkes, een goede vriend van Kloosterman en decennialang voorzitter van de stichting.

It Lien beheert alle bezittingen die Simke – ze was enigst kind – achterliet. Het draagt onder meer zorg voor het groot onderhoud van huis en tuin, in overleg met partijen als monumentenzorg. Het gaat daarnaast ook over alle lopende pachtzaken. Nog steeds worden de landerijen uit het Kloostermanbezit verpacht aan boeren in de omtrek.  Het pachtland van de stichting ligt voornamelijk in Twijzel zelf, maar strekt zich uit tot in de omgeving van Kollum.

Dominee Ate Wumkes voor het Sinke Kloostermanhuis (Bron: Tresoar)

Dominee Ate Wumkes voor het Simke Kloostermanhuis (Bron: Tresoar)

It Lien heeft destijds ook het initiatief genomen tot het uitschrijven van de kinderboekenprijs, die een stimulans wil zijn voor het schrijven van Friestalige kinderliteratuur.

De bestuursleden mogen zich nog regenten noemen, naar de laatste wil van Kloosterman. Het huidige bestuur bestaat uit voorzitter Oebele Brouwer, pachtdeskundige Tineke Castelein, penningmeester Jantiena Boersma, secretaris Piter Buruma, algemeen bestuurslid Sigrid Kingma en schrijver/ beheerder Willem Jongsma. De voorzitter is de burgemeester van Achtkarspelen, ook dit weer in de geest van Simke. Men vergadert ongeveer vijf of zes keer per jaar, in de oudheidkamer.

i.s.m. Ace grafische vormgeving