Biografie

Biografie Simke Kloosterman

Simke beleefde haar kindertijd in een streek van herenboeren en arbeiders. De standsverschillen waren destijds groot in de Friese wouden, een thema dat ook terugkeert in haar roman De Hoara’s fan Hastings.  De lagere school in haar geboortedorp Twijzel was niet goed genoeg voor hun dochter, vonden de ouders, en daarom ging ze naar het naburige Buitenpost voor haar eerste onderwijs. Later zat ze op particuliere- en kostscholen in Leeuwarden en Groningen.

 

Twijzel rond 1900 (Bron: www.Plaats.nl)

Twijzel rond 1900 (Bron: www.Plaats.nl)

Vader en moeder deden er alles aan om hun kind een voorname opvoeding te geven: ze kreeg muziekles, piano en orgel, en droeg modieuze jurkjes waarin ze aan de dorpelingen geshowd werd, achterop de koets. De kleding kwam soms zelfs uit Parijs. In het dorp noemden ze haar ‘De Freule.’ Spelen met de kinderen van het dorp was er meestal niet bij, Simke groeide op in betrekkelijke afzondering.

simke-kloosterman-stamboom

Stamboom Simke Kloosterman

De verstandhouding tussen de ouders was niet bepaald rooskleurig en dit zal ook in het leven van Simke tot veel spanningen hebben geleid. Vader en moeder leefden vaak gescheiden. Terwijl Jan Ritskes in Twijzel woonde en bezig was met schrijven en tuinieren, was Simke doorgaans bij haar moeder die dan elders verbleef. De aanleg voor het schrijverschap had ze overigens van beide kanten: ook in moeders familie kwamen schrijvers voor, zoals Eelke Meinderts Beintema.

Simke was ook in haar volwassen leven niet permanent in het ouderlijk huis. Een aantal jaren woonde ze in Den Haag, waar ze de theaters en schouwburgen bezocht en waar ze aan haar boeken werkte. Vanuit Den Haag ondernam ze reizen per trein door Europa. De liefde voor reizen had ze ook weer van de ouders overgenomen.

Meestal was ze slechts in de zomermaanden in Twijzel, wanneer de tuin in volle bloei stond en het woudenlandschap haar inspireerde tot het schrijven van haar lyrische natuurgedichten.  Ze kreeg hier dan wel bezoek van de bekende Friese schrijver Douwe Kalma, met wie ze verloofd is geweest.  Uit de overgebleven brieven tussen Kloosterman en Kalma blijkt een grote betrokkenheid bij de Friese literatuur en een wederzijdse vriendschap, die ook nadat de verloving uit was standhield. Simke is nooit getrouwd geweest, wel twee keer verloofd. Haar eerste verloofde was een huisarts uit Holwerd.

Simke Kloosterman overleed op 5 december 1938, in Leeuwarden. Vlak voor haar dood liet ze nog een testament samenstellen, waarin ze haar wensen over de nalatenschap te boek stelde.

In juni 2023 verschijnt de biografie van Simke Kloosterman De keunst as útwei van Phillipus Breuker.

i.s.m. Ace grafische vormgeving