Simke Kloostermanprijs

Reinder van der Leest ontvangt van dominee Ate Dirk Wumkes de Simke Kloosterman-Priis voor zijn boek ‘Cap Sud’. (Bron: www.geheugenvannederland.nl)

 

 

 

 

Simke Kloostermanprijs

 

 

 

Simke Kloosterman is vooral bekend geworden met haar romans voor volwassen lezers, maar ook op het gebied van de kinderliteratuur heeft ze zich krachtig geprofileerd. Van haar hand verschenen zowel verhalen als sprookjes, die thuis en op school werden gelezen en voorgelezen. Hieruit blijkt het grote belang dat ze hechtte aan leesonderwijs.

Twiljochtteltsjes, het Great Teltsjeboek en het Lyts Teltsjeboek zijn daar de bewijzen van. Het stimuleren van de kinderfantasie en het vroeg thuisraken in de eigen, Friese taal vond Kloosterman van groot belang.

Boekillustratie-1Sommige verhalen waren geïllustreerd, en net als in haar romans en gedichten liet ze zich daarbij ook in de kinderliteratuur inspireren door de natuur uit de eigen omgeving. Een vogel in de lindeboom kon al aanleiding zijn tot een verhaal. En zoals die oude verhalen nog altijd gelezen kunnen worden als beeld van een tijdvak, zo staat ook de oude linde nog altijd op zijn vertrouwde stek.

Handelend in de geest van de auteur, hebben voormalige bestuursleden van de Simke Kloostermanstichting in 1982 besloten om een prijs beschikbaar te stellen voor de beste Friestalige kinderboekenschrijver en daar de naam van ‘hun’ Simke Kloosterman aan te verbinden. Met een officieel regelement, waarin onder meer het instellen van een professionele jury is opgenomen.

Aanvankelijk konden studenten uit Friesland een beroep doen op een stipendium van de stichting, zo had Simke in haar testament bepaald. Het verzoek moest dan wel in foutloos Fries worden ingeleverd! Van deze mogelijkheid werd echter weinig gebruik gemaakt, en met de intrede van het studiefinancieringsstelsel was de noodzaak helemaal weg. Vandaar dat er gekozen werd voor een andere manier van cultuurstimulering.

Met een geldbedrag van inmiddels € 5000,00 timmert de prijs aardig aan de weg in het literaire landschap. De prijs wordt eens in de drie jaar uitgereikt, nadat een professionele jury haar keus heeft bepaald. Op de middag van de uitreiking verzamelen de regenten van de stichting, de voorzitter van de jury en de winnaar zich in het Simke Kloostermanhuis, waarna zij gezamenlijk, en te voet, naar de oude dorpskerk gaan. Hier vindt het officiële gedeelte plaats: de bekendmaking, de uitreiking, muziek, toespraken, dankwoorden. Daarna gaat de stoet terug naar de tuin van het Simke Kloostermanhuis, waar de festiviteiten worden voortgezet. Voor de protocollen rond de prijs werkt de stichting samen met Tresoar, in Leeuwarden. In gezamenlijk overleg worden juryleden gevraagd en wordt het programma samengesteld.

Zie hier voor de prijswinnaars en binnenkort hier voor de juryrapporten.

 

i.s.m. Ace grafische vormgeving